Post 7 - Tangengata nr. 28, Klocks hus byens eldste


Du har nå kommet til den digitale vandringen gjennom trehusbyen Risør. Dette huset er et av de 11 bygningene å besøke i denne vandringen.

Huset skal være oppført rundt 1720 som et 2-etasjes tømmerhus med bindingsverkssvalgang mot Kastellveien, noe de små vindusgluggene i 2. etasje viser. Med gavl uten vinduer i boligetasjene, etasjeskillelister og bakerovn som stikker utenfor huskroppen, har dette huset beholdt sitt opprinnelige preg. Sannsynligvis er dette og nabohuset Tangengata 26 byen eldste bolighus. Huset ble gjennom 17 og 1800 tallet eiet av en slekt Ellefsen og sist Hans Klock.  I 1991 mottok  eierne av huset «Bypleieprisen».

Informasjon om bygningen

  •  Klocks hus
  •  Tangengata 28
  •  1720

Trehusvandring

Sjøfartsbyen Risør har en spennende historie. Ta deg en digital trehusvandring med din smartphone og følg Risørs utvikling fra kirkebygget i 1647 til gjenreisingen ...

Les mer

Andre severdigheter

Her kan du lese mer om andre severdigheter som Risør Akvarium, Undervannspostkontor, Gallerirunden, mm.

Les mer

Byvandring

...

Les mer

Kystkultur

...

Les mer