Post 11 - Prestegata nr. 6, Den Hellig Ã…nds Kirke


Du har nå kommet til den digitale vandringen gjennom trehusbyen Risør. Dette huset er et av de 11 bygningene å besøke i denne vandringen.

Den Hellig Ånds Kirke, også kalt Risør kirke, er oppført i 1647, bygget som korskirke i tømmer. Over hovedinngangen på vestsiden er det tårn, avsluttet med spesielt utformet laterne og spir. Tømmerbygningen ble kledt utvendig og innvendig og malt i 1720 årene. Rundt bygningen løper kraftige, profilerte barokke skillelister. Take er tekket med glasert blå tegl. Midt på 1700 tallet fikk kirken sakresti og gallerier med utvendige oppganger. Ny takhvelving med skyer ble gjort i 1765. Vinduene var opprinnelig i bly, men ble ved ombyggingen i 1740 utvidet og erstattet med tre sprosser med pilasterformet midtpost. Ved ombygging i 1855 ble taket overmalt og kirken ble innvendig panelt. I 1881 ble likkjelleren under kirken fjernet. Fortsatt er det enkelte av de gamle gravminnene tilbake øst for kirken. Ved tårnet står flere sandsteinsplater fra 1652 og 1670 som tidligere lå inne i kirken.Alterbildet inne forstiller Nattverden, og skal være malt av en Rubens elev. Rammen rundt alterbildet er skåret av billedhugger Christopher Ridder i Christiania, som også skåret prekestolen. Dette arbeidet er datert før 1674.

Informasjon om bygningen

  •  Risør kirke
  • 1647

Trehusvandring

Sjøfartsbyen Risør har en spennende historie. Ta deg en digital trehusvandring med din smartphone og følg Risørs utvikling fra kirkebygget i 1647 til gjenreisingen ...

Les mer

Andre severdigheter

Her kan du lese mer om andre severdigheter som Risør Akvarium, Undervannspostkontor, Gallerirunden, mm.

Les mer

Byvandring

...

Les mer

Kystkultur

...

Les mer