Offline-tilgjenglighet!
Klikk på denne linken for å laste ned siden så du kan navigere trehusbyen.no uten å være på nett. Husk å velge ditt foretrukne språk først. (Det vil bli lastet ned 7 MB hvis du velger dette.)

Trehusbyen

Historie

Risør er en av de eldste byene på Sørlandet og som mange byer på sørlandskysten er Risør tuftet på trelasthandel og skipsbygging. Risør vokste fram mellom 1600 og 1700, stadig flere slo seg ned og startet med handelsvirksomhet. Denne oppblomstringen førte til stor byggevirksomhet, de rike kjøpmennene bygde store standsmessige hus med 3 etasjer langs havna, i bakre rekke inn mot fjellet bygde arbeidere og sjøfolk sine hjem mellom trange smug og steile trapper. 

Bybrannen

Trehusene lå tett i tett og kombinert med vedfyring. Talglys og oljelamper ga dette stor brannfare. Storbrannen rammet byen i 1861 og i løpet av 14 timer ble 248 bygninger borte i flammene. Noen hus blir reddet deriblant kirken. 

Trehusbyen

Etter brannen ble Risør bygget opp igjen med sjøvendte hovedgater og hvite patrisierhus. Det ble stilt krav til brannavstand mellom husene og minste gatebredde. Bygningsloven fra 1845 la vekt på topografien og gatestrukturer, byggeskikk, materialer, håndverkstradisjoner og helhet. Preg av sen empiren med hel eller halvvalmet tak, mindre hus skulle har 3rutersvinduer, store hus krysspostvinduer med delte ruter. Man bygget i tømmer og liggende panel.

Trehusvandring

Sjøfartsbyen Risør har en spennende historie. Ta deg en digital trehusvandring med din smartphone og følg Risørs utvikling fra kirkebygget i 1647 til gjenreisingen ...

Les mer

Andre severdigheter

Her kan du lese mer om andre severdigheter som Risør Akvarium, Undervannspostkontor, Gallerirunden, mm.

Les mer

Byvandring

...

Les mer

Kystkultur

...

Les mer